Verkko-opastukset

Verkko-opastukset yhdistävät itsenäisen opiskelun ja live-etäyhteyden oppaaseen

Merimuseo tarjoaa kahta erilaista verkko-opastuskokonaisuutta. Merimiehen mysteeri on suunnattu alakoulun 5.-luokkalaisille, mutta sopii myös 6. ja 7. luokille. Purjelaivojen aika on räätälöity 7.-luokkalaisille, mutta on hyödynnettävissä myös muunikäisille yläkoululaisille. Verkko-opastukset ovat osa Rauman kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman kokonaisuutta, mutta voidaan toteuttaa myös itsenäisinä etäopastuksina.

Hinta: 3 € / oppilas (alv. 10 %)

Minimilaskutus: 15 lasta

Opettaja / ohjaaja: Ryhmän ohjaaja/t ilmaiseksi

Laitteistovaatimukset: internet-yhteys, vähintään yksi tietokone luokan käytössä, tietokonemikrofoni ja -kaiuttimet

Varaukset ja lisätiedot: sovi työpajakokonaisuuden ajankohdasta ja tarkemmista tiedoista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)rmm.fi

 

Merimiehen mysteeri

Menneisyyden tapahtumista voi saada tietoa tutkimalla erilaisia tiedonjyväsiä - tai jopa tiedonpalasia - joita noista tapahtumista on säilynyt. Tällaiset tietolähteet voivat olla hyvin erilaisia. Merenkulun historiassa ne voivat olla esimerkiksi kirjeitä, laivapäiväkirjoja tai vaikkapa valokuvia. Lähteitä yhdistämällä voimme tehdä päätelmiä siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Mutta mitä jos lähteet antavat ristiriitaista tietoa? 

Oppilaat selvittävät erilaisten lähdemateriaalien avulla tapahtumia kuvitteellisella raumalaisella aluksella. Mitä merimiehelle oikein tapahtui ja mihin lähteisiin kukin historiantutkijana voi luottaa? 

Purjelaivojen aika

Merenkulku on tarjonnut aikojen saatossa elannon monille raumalaisille. Satamissa on purettu, lastattu, muonitettu ja rakennettu laivoja. Joku on omistanut laivoja tai laivaosuuksia, joku on ollut laivan kapteeni, merimies tai merimiestä kotiin odottava perheenjäsen. Merenkulun myötä pieni kaupunki Suomen länsirannikolla on avannut porttinsa vauraudelle ja uusille, kansainvälisille vaikutteille.

Merenkulkuun ja kansainväliseen kaupankäyntiin liittyvät riskit koskettivat niin kauppiaita kuin köyhempääkin kansanosaa. Joskus riskin toteutuminen tarkoitti taloudellista menetystä ja joskus jopa ihmishenkien menetystä. Kaupunki hengitti 1800-luvun kuluessa yhä kiivaammin purjelaivamerenkulun tahtiin.

Verkko-opastuskokonaisuudessa esitetään 1800-luvun raumalaiset merenkulkijat, merenkulku ja laivanrakennus osana globaalia talousjärjestelmää ja sen kehitystä. Tavoitteena on ohjata menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, ammattitaidon ja osaamisen arvoa sekä pohtimaan omia valintojaan.