Julkaisut

Rauman merimuseo julkaisee tutkimuksia raumalaisen merenkulun historiasta. Tutkimusta tekee sekä museon oma henkilökunta että tutkijat yhteistyössä museon kanssa. Rauman merimuseon arkistokokoelmia on hyödynnetty useissa tutkimuksissa väitöskirjatasolle asti. Uusimpia tutkimusjulkaisuja on saatavilla museokaupastamme paikan päältä tai verkosta.

Julkaisuillaan Rauman merimuseo nostaa esiin erityisesti paikallisia merenkulun aiheita

Julkaisut:

2021

Aho, Mikko; Niini, Mikko & Helamaa, Markku. Yhteispeliä kuitenkin. Otteita raumalaisen laivanrakennuksen historiasta. Rauman laivanrakennuksen perinne ry, Rauma 2021.

2019
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisemana amanuenssi Mikko Ahon väitöskirja: 

Aho, Mikko. "Kun meiltä laiva lähtee ulos, ni siittä voi olla kaikki ylpeitä”. Raumalaisten laivanrakentajien ammatillinen omakuva teollisena kulttuuriperintönä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2019.

2018
Panelius, Aina. Laivakokki. Neuvoja kokeille ja stuuerteille. Rauman merimuseo, Rauma 2018. 3. laajennettu painos. (1. p. Turku, 1904., 2. p. Rauman merimuseo 2009) Kirjan loppuun on lisätty kirjoittajan elämänvaiheista kertova artikkeli.

Jokinen, Noora (toim.). LISÄÄ TUNNETTA! - Elokuva museon sisältöjä syventämässä. Rauman merimuseo, Rauma 2018.

2016
Vartiainen, Hannu. Rauman merenkulun historia. Rauman merimuseo, Rauma 2016.

2015
Arjamaa, Ulla. Matruusista merikapteeniksi. Kirjeitä merelle ja mereltä. Rauman merimuseo, Rauma 2015.

2012
Lybeck, Jari. Rauman merimiesväestö purjehduksen kasvun vuosina 1840-luvulta 1870-luvulle. Rauman merimuseo, Rauma 2012.

2011
Rauman merimuseo & Raumalaisen laivanrakennuksen perinne ry. Merenkulkijain kaupungista laivojen rakentajaksi. Rauman merimuseo, Rauma 2011.

2010
Vuori, Piia & Vartiainen, Hannu. Rauma, purjelaivat ja politiikka. J. W. Söderlund. Rauman merimuseo, Rauma 2010.

2009
Panelius, Aina. Laivakokki. Neuvoja kokeille ja stuerteille. Rauman merimuseo, Rauma 2009. Uusintapainos.

Irjala, Auli. Todellisella kunnioituksella? Purjelaivan päällikön ja varustajan suhteesta. Merikapteeni Frans Torkin kirjeitä laivanvarustaja Gabriel Granlundille 1895-1900. Rauman merimuseo, Rauma 2009.

2004
Winter, Eeva. Elämää ja ajankuvia 1864 – 1946. Johan Konstantin ja Ida Augusta Nordlund. Deadline Oy, Rauma 2004. (2. painos 2009)