Miten teen kokoelmalahjoituksen

Jos hallussasi on esineitä, kuvia tai muita aineistoja joiden arvelet sopivan Rauman merimuseon kokoelmiin ja joista olisit valmis luopumaan, ota aina ensin yhteyttä museoon!

Kokoelmista vastaava amanuenssimme vastaa aina mielellään kokoelmia ja kokoelmalahjoituksia koskeviin kysymyksiin.

Katso alta kokoelmalahjoituksesta kertova Muistosta museoesineeksi -lyhytelokuva!

https://rmm.fi/api/getYoutubeThumb.php?id=g6ORljSqPkk

Kerro yhteydenotossasi

  • mistä aineistosta on kyse (esim. yhdestä tai useammasta esineestä, valokuvista tai asiakirjoista). Usein on hyvä jos voit lähettää esim. sähköpostilla kuvan tai kuvia aineistosta.
  • mahdollisimman paljon tietoa aineistosta: Kenelle se on kuulunut? Mistä ja milloin se on hankittu? Mihin sitä on käytetty? Kerro kaikki mitä tiedät: esineet, kuvat ja muut aineistot ovat museolle sitä kiinnostavampia ja arvokkaampia mitä enemmän niihin liittyvää tietoa on tallessa!
  • missä aineisto on nyt
  • missä kunnossa aineisto on (esim. onko esine ehjä, puuttuuko esineestä osia, ovatko valokuvat albumissa vai irtokuvina).

Älä korjaa tai kunnosta aineistoa itse! Esimerkiksi käytetyssä esineessä näkyvät käytön jäljet lisäävät sen arvoa museoesineenä, ja tarvittaessa museo voi tehdä konservointi- ja kunnostustoimia myöhemmin.

Museon henkilökunta vastaa yhteydenottoosi ja sopii kanssasi jatkotoimenpiteistä. Tässä vaiheessa voidaan sopia esimerkiksi aineiston tuomisesta museolle, joissain tapauksissa on myös mahdollista, että museon henkilökunta tulee tutustumaan aineistoon.

Mikäli museo ottaa lahjoituksen vastaan, laaditaan lahjakirja, jonka lahjoittaja sekä museon edustaja allekirjoittavat. Aineisto siirtyy museon omistukseen ja museo saa siihen täydet käyttö- ja tekijänoikeudet. Valokuvien kohdalla voidaan sopia myös digitoinnista, siten että museo palauttaa alkuperäiset kuvat lahjoittajalle ja museolle jäävät vain digitaaliset tiedostot, joihin museo saa täydet oikeudet.

Museon henkilökunta tekee jokaisen vastaanottopäätöksen tapauskohtaisesti ja harkitsee tarjotun lahjoituksen asemaa kokoelmissa, aineistoon liittyviä tietoja ja museon mahdollisuuksia turvata aineiston pysyvä säilytys. Museo ei voi ottaa vastaan kaikkia tarjottuja aineistoja. Lahjoituksesta kieltäytymiseen voi olla monia syitä, esimerkiksi

  • museon kokoelmissa on jo vastaavia aineistoja
  • aineisto sopii paremmin jonkin toisen museon tai arkiston kokoelmiin: Rauman merimuseon henkilökunta auttaa mielellään tällaisissa tapauksissa yhteydenotossa sopivaan vastaanottajaan
  • aineisto on luonteeltaan sellainen, ettei museo voi taata sen turvallista ja pysyvää säilymistä: esimerkiksi kokonaisten alusten ylläpitoon ei Rauman merimuseolla ole resursseja, eikä vaarallisia aineita kuten myrkyllisiä kemikaaleja tai räjähdysaineita voida ottaa vastaan

Lisätietoja lahjoituksen tulosta osaksi museokokoelmaa löytyy kokoelmapoliittisen ohjelman luvusta 6.

Suomalaisen merimiehen internoituna Saksassa ensimmäisen maailmansodan aikana tekemä pullolaiva, jonka Rauman merimuseo sai lahjoituksena vuonna 2018. RMM1587.