Raumanmeren Merimuseosäätiö

Rauman merimuseota ylläpitää Raumanmeren Merimuseosäätiö, jonka säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty seuraavasti: 

Raumanmeren Merimuseosäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää merenkulun ja laivanrakennuksen historiaan liittyvää tutkimustyötä, sekä meriperinteen tallennusta ja pitää vireillä yleisön mielenkiintoa merenkulun perinteisiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Rauman merimuseota.

Rauman merimuseo avasi ovensa ensi kerran 11.6.2004, mutta museossa esillä olevien kokoelmien historia on huomattavasti pidempi. Rauman museon perustamisesta (1891)
lähtien on Raumalla kartutettu merenkulun historiaan liittyvää esineistöä. 

Ajatus erillisestä merimuseosta ehti elää eri muodoissaan noin sata vuotta, ennen kuin Rauman Merimuseoyhdistys (nykyinen museon ystäväyhdistys Rauman Merihistoriallinen Seura) perustettiin vuonna 1984. Ensimmäinen konkreettinen hanke aloitettiin 1920-luvulla, jolloin Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta otti tavoitteekseen kunnostaa Raumalla rakennettu fregatti Osmo maan ensimmäiseksi museolaivaksi ja merimuseoksi. Tämä epäonneakin kohdannut hanke loppui sotavuosiin. Merimuseohanke heräsi seuraavan kerran eloon 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Tontti oli jo varattu ja nykyistä museorakennustakin merimuseokäyttöön esitettiin, mutta hanke kaatui varojen puutteeseen vuonna 1971.

Keskustelu jatkui kaupungissa vilkkaana ja vuonna 1983 päätettiin perustaa Rauman Merimuseoyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena oli perustaa Raumalle merimuseo ja se alkoi myös kerätä esineitä perustettavaa museota varten. Rauman merimuseon toiminnasta vastaava Raumanmeren Merimuseosäätiö sai perustamisluvan vuonna 1999. Samana vuonna Rauman kaupunginhallitus luovutti nykyisen museorakennuksen, Rauman vanhan merikoulun, merimuseokäyttöön. Rakennus on edelleen Rauman kaupungin omistuksessa, säätiö vuokraa tilat museon käyttöön. Yhdistyksen aktiivit tekivät runsaasti talkoita nuorisotilana toimineen rakennuksen kunnostamisessa nykyaikaiseksi museoksi. Syksyllä 2001 merikapteeni Hannu Vartiainen palkattiin museon ensimmäiseksi työntekijäksi.

Nykyään museossa työskentelee museonjohtajan lisäksi kaksi amanuenssia, yleisötyöntekijöitä sekä tilanteen mukaan vaihtuva määrä museoavustajia ja hanketyöntekijöitä. Kävijöitä on vuosittain noin 10 000. Vuoden 2020 kesään mennessä museossa on vieraillut noin 160 000 kävijää, opastuksia on järjestetty yli 1500 ja vaihtuvia näyttelyitä 30. 

Merimuseon toimintaa ohjaavat arvot

Rauman merimuseo on avoin.

Tarjoamme kaikille mahdollisuuden nauttia, oppia ja haastaa.

Rauman merimuseo on yhteisöään varten.

Säilytämme, tuomme saataville ja kartutamme paikallista aineellista ja aineetonta merellistä kulttuuriperintöä, rakentaen yhteistä tietovarantoa.

Rauman merimuseo on merenkulun asiantuntija.

Jaamme ja tuotamme luotettavaa tietoa vastuullisesti.

Rauman merimuseo on kokeileva ja rohkea.

Etsimme uusia tapoja löytää menneen ja nykyisyyden yhteys. Olemme valmiit kokeilemaan, oppimaan ja kehittymään.