Mitä merimuseo tallentaa

Rauman merimuseo tallentaa, tutkii, säilyttää ja pitää esillä aineistoa ja tietoa raumalaisesta merellisestä kulttuuriperinnöstä.

Museo huolehtii Rauman ja laajemmin myös Satakunnan alueen merellisen perinteen tallentamisesta sekä jo aikaisemmin museoon kerätyistä ja lahjoitetuista museokokoelmista.

Kokoelmiin kuuluu erilaisia aineistoja, muun muassa:

  • monenlaisia esineitä, kuten navigointilaitteita, laivojen pienoismalleja, merimiesten matkamuistoja sekä merikoulun opetusvälineitä
  • valokuvia ja liikkuvaa kuvaa: museolla on runsaasti merimiesten henkilökohtaista kuva-aineistoa sekä kaitafilmi- ja videoaineistoa
  • virallisia asiakirjoja kuten laiva-asiakirjoja, todistuksia ja viranomaisasiakirjoja
  • henkilökohtaista arkistoaineistoa kuten kirjeitä ja päiväkirjoja
  • muistitietohaastatteluja äänitteinä tai videonauhoituksina

Raumalaisen purjelaiva Hermeksen matruusin purjeenompelussa käyttämiä neuloja ja hänen niille tekemänsä säilytysrasia noin vuodelta 1910. RMM476.

Museon kokoelmissa on muistitietohaastatteluja muun muassa laivanrakentajilta ja merimiehiltä. Suurin osa on ääninauhoilla, mutta muutamia on myös videokuvattu. Tässä vuonna 2014 tehdyssä haastattelussa laivanrakentaja Johan Snellman kertoo muun muassa tiimityön merkityksestä.

https://rmm.fi/api/getYoutubeThumb.php?id=wpF4f5Rcqkc

Rauman merimuseo tallettaa raumalaista merellistä aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. Aikarajaus on historialliselta ajalta aina nykypäivään asti. Raumalaisuudella tarkoitetaan yhteyttä alueen henkilöihin, yrityksiin, elinkeinoihin ja ilmiöihin. Esimerkiksi valokuva voi olla otettu raumalaisella aluksella missä päin maailmaa tahansa, ja Raumalta kotoisin olevien merimiesten matkamuistona tuomat esineet käsitetään raumalaisiksi niiden alkuperästä riippumatta, vaikka niiden omistaja olisi välillä asunut muualla.

Tallennusalueen aiherajaus on raumalainen ammattimerenkulku, merimiesammatti sekä laivanrakennus. Tallennusalueeseen kuuluu myös merenkulun koulutus sekä Rauman satama ja sen toiminnot. Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n tallennustyönjaossa Rauman merimuseon valtakunnallisiksi vastuualeiksi on määritelty merimiehet ammattiryhmänä sekä merenkulkualan koulutus. Jotkut aiheet kuuluvat TAKO:n työnjaossa toisten museoiden vastuulle, eikä Rauman merimuseo siksi ensisijaisesti niitä tallenna. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Vuonna 2013 Rauman merimuseo dokumentoi perinteisen merimiestatuoinnin tekemisen raumalaisessa Needle Point Tattoo -liikeessä.

Nykydokumentointi tarkoittaa nykypäivän ilmiöiden tallentamista muun muassa kuvamateriaalin, haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin kautta. Rauman merimuseo on tehnyt nykydokumentointia muun muassa näyttelyhankkeiden yhteydessä. Vuosina 2013 ja 2017 tallennettiin Langh Ship -varustamon laivoilla nykymerenkulkua, vuonna 2017 Rauman sataman toimintoja, vuonna 2014 on tallennettu Rauman merikoulun sekä Rauman meripartiolaisten toimintaa ja vuonna 2013 merimiestatuoinnin teko Needle Point Tattoo -liikkeessä. Keväällä 2020 käynnistettiin merimiesten poikkeustilakokemusten keruu, joka toteutetaan verkkokeruuna ja merimiesten omadokumentointina, sillä tilanteen vuoksi laivoille ei ole pääsyä.

Tarkempia tietoja voit lukea kokoelmapoliittisesta ohjelmasta.