Aineistopyynnöt

Huom. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustartuntojen ehkäisemistä koskevien ohjeiden perusteella pyydämme toistaiseksi aineistopyynnöt tehtäväksi puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, ei paikan päällä museolla!

Rauman merimuseon kokoelmat ovat tutkijoiden käytettävissä. Niitä on hyödynnetty useissa akateemisissa opinnäytteissä sekä tietokirjoissa. Kokoelmiamme on käytetty myös muun muassa dokumenttielokuvissa. Kokoelmien käytöstä on sovittava museon kanssa etukäteen, ja käytöstä laaditaan käyttöehtositoumus. Yhteyshenkilönä on kokoelmista vastaava amanuenssi. Joissakin tapauksissa tutkimuspalvelut ovat maksullisia. Tietosuojalaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus rajoittavat joidenkin aineistojen käyttöä.

 Lisätietoa kokoelmien käytöstä löydät kokoelmapoliittisen ohjelman luvusta 5.