Yläkoululaisten historiakerho

Rauman merimuseo on toiminut yläkoululaisten historiakerhon paikallisena järjestäjänä syyslukukaudesta 2017 alkaen. Syksyllä 2019 kumppaniksi saatiin myös Rauman museo.

Historiakerhojen tavoitteena on vahvistaa nuorten tietoja, taitoja ja osallisuutta kulttuuriperintöön tarjoamalla mahdollisuus harrastaa historiaa koulupäivän yhteydessä. Kerhojen kehittämisestä ja hallinnosta vastaa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Raumalla museot tarjoavat kerholle tilat sekä tukea toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kerho on maksuton ja avoin kaikkien raumalaisten yläkoulujen oppilaille.

img

Kerholla on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran rekrytoima ohjaaja, joka vastaa siitä, että nuorten toiveet kerhon sisällöissä toteutuvat. Kerhoa on järjestetty nuorille sopivaan aikaan koulupäivän päätteeksi, tavallisesti joka toinen viikko. Kaksi kertaa kerhokausi on päätetty Yö museossa -teemalla. 

Seuraavan kerran historiakerho käynnistyy syyslukukaudella 2020. 

img